เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล

ตามรอยพ่อ

                            โรงเรียนมีเนื้อที่กว้างขวางมาก ประมาณ 44 ไร่ โรงเรียนจึงเน้นการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงใช้พื้นที่ด้านหลังให้นักเรียนปลูกพืชไร่มันสำปะหลัง ปลูกพืชสวนกล้วย สวนมะละกอตะไคร้ ตลอดจนผักสวนครัวต่างๆ  โดยให้ครูทุกคนและนักเรียนทุกชั้นเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกวันพุธ

            ทางเข้าสวนเศรษฐกิจพอเพียง

ศาลาเศรษฐกิจพอเพียง

สวนต่างเช่น มะละกอ ตะไคร้

สวนตะไคร้

สวนดอกแค

สวนรวก

การดูเเลสวน

สวนกล้วย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s