โครงการโรงเรียนสะอาดบรรยากาศสดชื่น โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล จังหวัดกาญจนบุรี

Advertisements

11-มีนาคม-2557 คณะศึกษาดูงานจาก สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล ยินดีต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูลาน จาก โีรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ และโรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ด้วยความยินดียิ่ง

DSC08033

DSC08037

DSC08039

DSC08044

DSC08045

DSC08047

DSC08048

DSC08049

DSC08051

DSC08052

DSC08054

DSC08056

DSC08057

DSC08064

DSC08065

โรงเรียน คุณธรรม จริยธรรม ,โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ,โรงเรียนรางวัลโรงเรียนในฝัน ,โรงเรียนรางวัลส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร