11-มีนาคม-2557 คณะศึกษาดูงานจาก สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล ยินดีต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูลาน จาก โีรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ และโรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ด้วยความยินดียิ่ง

DSC08033

DSC08037

DSC08039

DSC08044

DSC08045

DSC08047

DSC08048

DSC08049

DSC08051

DSC08052

DSC08054

DSC08056

DSC08057

DSC08064

DSC08065

โรงเรียน คุณธรรม จริยธรรม ,โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ,โรงเรียนรางวัลโรงเรียนในฝัน ,โรงเรียนรางวัลส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.